Connessione al server non riuscitaCannot select database. Error selecting data from keywords table.
Query: select * from keywords_lemaribelle where pagina='monticchiello' and lingua='ne'
Monticchiello
De Naam Montichiello komt men voor het eerst tegen in een officeel document in 973. Markies Lamberto Aldobrandeschi gaf het in onderpand aan de Abdij van Amiata voor een grote lening. In de volgende jaren werd Montichiello eigendom van de R.K. Kerk, en meer speciaal van de Orde van de Teutoons Ridders, een groep, die gewend was aan gewapende gevechten en dus uitermate geschikt voor bescherming van de grenzen. Ze waren hier aan de macht tot 1230. Later was het Val d’Orcia onderdeel van diverse geschillen, die aanleiding waren tot de oorlog tussen Florence en Siena. Het echte geschil ging over de vraag wie eigenaar was van de “Cassero” (het versterkte kasteel) van Montepulciano, dat zowel door Siena als door Florence was gebouwd. Montichiello zelf koos de partij van Siena, dat zelf ook actief deel nam aan kasteel leven en lokaal bestuur. In 1249 benoemde Siena een plaats bekleder, die waarnam voor de Hoofd Magistraat, die zijn zetel in San Quirico had. Maar in feite was het Siena zelf, dat de militaire zaken en de commandanten organiseerde. In werkelijkheid was de rol van deze verstrekte stad, die van bewaker van de omstreden grens met de Florentijnen. Montepulciano en een versterkte vesting aan de oostelijke grens en in de richting van de Maremma en de Monte Amiata, vormden de lijn. Het leven in die tijd was bepaald niet vredig. Aanvallen, belegeringen en bestormingen waren aan de orde van de dag vanaf het begin van de 13de eeuw tot het eind van de 14de eeuw. De beroemdste overwinning werd behaald door verraad van de garnizoenscommandant in 1396 die 2000 gouden florijnen aan nam van de Florentijnen voor dit verraad. De stad Giglio bleef de baas tot Siena in 1400 het commando weer overnam. Vanaf toen begon een periode van vrede en voorspoed en economische ontwikkeling slechts onderbroken door de oorlog tussen de Spanjaarden en Duitsers tegen de Fransen rond het midden van de 16de eeuw. De vechtende partijen zochten medestanders bij de verschillende Italiaanse lokale besturen. Siena koos partij voor de Spanjaarden en dus werd Montichiello samen met andere forten betrokken in dat gevecht. De troepen van Montichiello vochten als helden bij dit gevecht, dat plaats vond in 1533, en dwongen de koninklijke troepen tot de terugtocht.. Op 3 april 1559 eindigde de oorlog met het verdrag van Chateau Chambresis. De Franse troepen verlieten Toscane en alle vestingen werden over gedragen aan de Medicis.
Teatro Povero
Meer dan 20 jaar al presenteert het Teatro Povere van Montichiello buitengewoon interessante aspecten van het Leven en de Cultuur ...